Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 28. 1. 2015


Solidarno v CiC

Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem vzdušju poročale delovne skupine in se posvetovale o korakih za naprej. Odvija se akcija za ureditev območja prostega gibanja psov, ki je v fazi zbiranja natančnih informacij o potrebah občanov in občank, ki živijo s psi. Raziskali smo težave v Košakih in sondirali možne rešitve, o čemer bomo ponovno govorili na naslednjem zboru. Spraševali smo se tudi o vključenosti naših mestnih četrti v projekt participatornega proračuna in udeleženci ter udeleženke so se namenili pridobiti natančnejše informacije o komunikaciji med MČ in MOM. Pripravljamo se na sestanek z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanjem narave. Poročal je tudi SSVUJD, ki je na zboru pridobil podporo za prihodnje natančnejše informiranje udeležencev in udeleženk ter za obveščanje širše javnosti o postopkih Mariborskega Vodovoda. Vabljeni tudi k ogledu nove izložbe na Gosposki 18!

Naslednji zbor je v CPM čez dva tedna, 11.02.2016 ob 18.uri.