Javno pismo ministru Gregorju Virantu (klikni za pdf verzijo)


g. Gregor Virant
Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

Maribor, 26. 8. 2013

Sodelovanje pri spremembah Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o financiranju občin

 

Spoštovani g. minister!

V programu dela vlade za obdobje 2013 – 2014, si je vlada zadala za nalogo »Dvig upravljavske sposobnosti občin«. To namerava doseči z zmanjšanjem demokratičnega deficita in »zakonsko ureditvijo novih oblik neformalnega sodelovanja prebivalcev«. Za doseg teh ciljev se je Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naročilo, naj do 31. 12. 2013 pripravi predloge sprememb Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o financiranju občin.

Če je cilj teh sprememb to, da bo tako omogočeno sodelovanje in nadzor civilni družbi, potem bi bil dober začetek, da že pri pripravi teh zakonskih sprememb sodeluje s civilno družbo. Menimo, da smo Iniciativa Mestni Zbor (IMZ) dober partner pri pripravi tega zakonskega predloga. Namreč, smo iniciativa, ki uspešno uveljavlja in izvaja nove demokratične prakse in tako skupaj z prebivalci, ki se teh praks udeležujejo, na zelo direkten način zmanjšuje demokratični deficit v Mestni občini Maribor (MOM). V organizaciji je združen širok nabor aktivnih državljanov, od pravnikov in ekonomistov, preko sociologov in tehnikov, do brezposelnih in siromašnih. Že ta pestrost nam daje širok vpogled v dejansko stanje na terenu, ki ga ni mogoče zajeti le iz pisarn javne uprave. Vendar pa je mnogo bolj pomembno enostavno dejstvo, da smo že opravili mnogo dela in da v Mariboru že deluje pet samoorganiziranih skupščin občanov na območju, kjer biva več kot polovica mariborskega prebivalstva.

 Skratka, v Mariboru že nekaj časa skupaj z občani zmanjšujemo demokratični deficit in smo pri tem precej uspešni. Omenjenih skupščin se povprečno udeležuje od 20 do 50 ljudi, že doslej, v dobrega pol leta, odkar te samoorganizirane skupščine delujejo, pa so občani z lastno aktivnostjo izboljšali svoje in naše življenjske pogoje. Da bi dali neposredni participaciji zakonsko podlago smo pripravili predlog spremembe statuta mestne občine Maribor, ki bi neposredni participaciji dala tudi legalno dimenzijo, v obravnavi na MOM je tudi predlog uvedbe participatornega proračuna na lokalni ravni, ki bi bil, poleg drugih neposrednih praks, eno izmed orodij participacije javnosti. Uspešnost našega modela potrjuje dejstvo, da nas različne iniciative po Sloveniji posnemajo. Skupščine občanov sedaj organizirajo že v Kopru in Ljubljani, prav tako pa se pripravlja podobno v Posavju. Brez lažne skromnosti in odvečne samohvale lahko trdimo, da IMZ v Mariboru orje ledino, smo najbolj razširjeni in že dosegamo korenite spremembe.

Za povečanje demokracije na lokalnem nivoju je poleg naštetega nujno spremeniti zakon o lokalnih volitvah in občanom omogočiti, da lahko neposredno izberejo svojega predstavnika v mestnem svetu in ga v primeru izgube zaupanja pod določenimi pogoji tudi odstavijo. Lokalne volitve bodo čez dobro leto, zato je še dovolj časa, da že takrat dobimo bolj demokratične mestne svete.

Zatorej vas pozivamo, da stopite v stik z nami, da lahko s svojimi izkušnjami pripomoremo k oblikovanju zakonov, ki bosta, kot rečeno, služila vsem prebivalcem države. In že s tem dejanjem potrdite iskrenost svoje namere in zaupanje v demokracijo. Kot že sam izvor besede, grš. DEMOS - ljudstvo in KRATEIN - vladati, pove, je demokracija stvar nas vseh.

 

S spoštovanjem,

Iniciativa mestni zbor

 

Na Iniciativo mestni zbor se lahko obrnete prek sledečih kanalov:

·   info@imz-maribor.org

·   040 552 199 (Aljoša Peternel)

·   www.imz-maribor.org.

 

Pismo je bilo poslano še:

-            sredstvom javnega obveščanja,