Zbor SČS Koroška vrata, 7. 4. 2016


V boj za drevesa

Na zboru smo se najprej dogovorili glede prihajajoče akcije. Sklenili smo, da se v nedeljo zberemo ob 10.00 pred stavbo MČ in s seboj prinesemo stare povoje in kladiva. Zaželeno je, da se akcije udeleži čim več ljudi, zato bodo udeleženke povabile še svoje sosede in prijatelje. Pridružili se nam bodo tudi otroci iz mladinskega doma, ki bodo pomagali pri sprejanju šablon in povijanju ogroženih dreves. Po končani akciji se bomo iz Koroških vrat odpravili proti Magdalenskemu parku, kjer se bomo priključili ostalim četrtim in v parku zabili še zadnje table.

Nedelja, 10. 4. 2016

Sledila je razprava o temah, ki jih želijo obravnavati na mestnem zboru. Izbrale so medobčinsko redarstvo, odlok o javnem redu in miru  ter kako privabiti čim več ljudi na zbore. Udeleženka bo do naslednjič pripravila kratek dopis glede Udarnika, saj neurejenost zadnje stene pri hotelu Orel meče slabo luč na mesto. Kljub temu da Udarnik trenutno ne obratuje, ker nima financ, se ji zdi nujno, da uredijo oz. prepleskajo zadnjo steno. Ponovno so izpostavili tudi že obravnavano problematiko avtobusnih povezav, saj so z ukinitvijo mestne avtobusne linije 12, nekaterim onemogočili neposredno povezavo do bolnišnice. Prav tako so udeleženke nezadovoljne, da dodatne sanitarije v MČ kljub pozivom in sprejetjem sklepa četrtnega sveta, še vedno občanom niso na voljo. Ne bodo več popuščale.

Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 5. 5. 2016, ob 18.00 v zgradbi MČ Koroška vrata.