Zbor SČS Nova vas, 15.5.2014


Kakovost bivanja v Novi vasi se slabša

Delovna skupina za okolje nas je na 25. zboru seznanila z aktualnim stanjem okolice. Problematičen je Pekrski potok, belo omelo uničuje drevesa, prometna signalizacija je dotrajana, dvoetažna garaža je zrela za rušenje, tržnica Tabor ni prilagojena starjšim občanom in si zasluži dvig na dnevno svetlobo, osebni avtomobili so parkirani na zelenicah in med otroškimi igrišči, in še in še bi lahko naštevali.

Ker kvaliteta bivanja neprestano upada, je zbor sprejel sklep, da se aktualizirano okoljsko poročilo pošlje na odgovorne osebe pri Sektorju za komunalo in promet v Mestni občini Maribor in na komisijo za komunalne zadeve v mestni četrti Nova vas. Zavedamo se, da tako obsežne problematike ne moremo reševati sami, zato bomo na naslednji zbor k debati povabili Uroša Kosija iz Urada za komunalo, promet in prostor na MOM.  

Udeleženci zbora so bili tudi seznanjeni s programom norveškega mehanizma, ki bo preko delavnic v mesecu maju in juniju izboraževal občane o neposredni demokraciji.

Zboru se je prav tako predstavila pobuda za zbiranje podpore uvedbi participatornega proračuna. Zaradi velikega zanimanja je bil sprejet sklep, da se na naslednjem zboru pobuda podrobneje predstavi čim večjemu številu prebivalcev.

Naslednji zbor bo tokrat izjemoma v sredo, 28.05.2014 ob 18.00 uri v prostorih MČ Nova vas, Radvanjska cesta  65.