Zbor SČS Pobrežje, 26. 9. 2016


Garažna hiša pri UKC ni primerno mesto za kovanje dobičkov

S tokratnega zbora na Pobrežju je velo vzdušje in pripravljenost udeležencev, da se problemov svojega bivanjskega okolja zavejo in so jih pripravljeni tudi aktivno reševati. Očitno se je vzpostavilo zelo pozitivno naravnano jedro zbora, ki se nalog in problemov loteva z veliko zagnanostjo in dobro voljo. S šaljivimi vložki kot: »Sem Franc, bil sem policaj, tudi jager sem … se pravi, imam vse potrebne kvalifikacije za župana,« so tudi vsebinsko naporne točke lažje in bolj dojemljive.
Obravnavali smo pisano paleto tem. Za zapuščeno igrišče ob zgradbi TVD Partizan Pobrežje so se udeleženci zedinili, da so za degradirano območje krivi Pobrežani sami, da jim nihče ne more preprečiti, da ga uredijo in uporabijo za rekreacijo in igro. Z osebnim stikom in pripravljenim dopisom bodo poskusili doseči dogovor s pristojnim društvom in kasneje, če bo potrebno, organizirati delovno akcijo, da igrišče usposobijo za uporabo.


Z visokimi cenami garažne hiše pri bolnici se ukvarjajo že dolgo. Dočakali so odgovore z MOM in s strani UKC Maribor, ki se s problemom ne nameravajo ukvarjati z izgovorom, da niso lastnik. Zato so  na zboru sklenili, da s problematiko seznanijo tudi ostale samoorganizirane skupnosti. Gre namreč za problem, ki se dotika vseh, predvsem pa ene najobčutljivejših skupin - bolnikov. S skupnim odprtim pismom bi morda lastnika in tiste, ki bi morali skrbeti in delati za dobro prebivalk in prebivalcev,  morda le ozavestili, da garažna hiša pri UKC ni primerno mesto za kovanje dobičkov.