Zbor prebivalcev SČS Radvanje, 11.2.2014


V Radvanju s pomočjo prebivalcev končno do ambulante?

Na enajstem zboru prebivalcev SČS Radvanje smo se seznanili s poročilom delovne skupine za promet in prostor ter sprejeli dopis, ki bo posredovan na MOM. Seznanili smo se z odgovorom Elektra v zvezi z daljnovodnim stebrom na dvorišču OŠ Ludvika Pliberška, ki nas ni zadovoljil. Ponovno smo pripravili  pismo Elektru, ki bo šlo po elektronski pošti tudi na MOM, na Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za šolstvo. Sprejeli smo končno verzijo gradiva mestne delovne skupine za komunalo.

Pregledali smo tudi realizacijo sklepov in z zadovoljstvom ugotovili, da bo prva večja zmaga otvoritev splošne zdravstvene ambulante v centru Radvanja. Spregovorili smo o zapuščenih zemljiščih in ustanovili delovno skupino, ki bo pripravila celovit pregled zemljišč in pripravila prijavo na inšpekcijske službe zaradi nedopustnega navažanja tisočev kubikov odpadnega materijala.

Naslednjič se vidimo 25. februarja.