VABILO


V Radvanju, Magdaleni, v Kamnici in v centru ta teden spet zbori

Ta teden ste vabljeni, da se pridružite enemu izmed štirih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, začenši v torek v Radvanju. Ob šestih popoldne bodo udeleženci, ki se dobijo v prostorih MČ Radvanje na Lackovi 43, vnovič spregovorili o projektih participatornega proračuna. Zaradi dalj časa trajajočih postopkov in veliko bolj zaradi recimo temu protokolarnih zapletov, se izvedba nekaterih izglasovanih projektov zamika v drugo leto, ko bo hkrati tudi čas za drugi cikel pilotnega projekta, ki bo zaobjel z Radvanjem še pet lokalnih skupnosti v Mariboru. V Magdaleni se ta isti dan prebivalke in prebivalci zberejo v MISC Infopeka, Ob železnici 16. Nadaljevali bodo obravnavo tematik, ki se tičejo javnega reda in miru, predvsem stanja javnega okolja, v zvezi s čimer le s težka najdejo skupen jezik s pristojnimi službami.

V sredo, 30. novembra bo zbor SKS Kamnica posvečen eni osrednji temi. Gre za kanalizacijsko infrastrukturo izven centra Kamnice. Med tem ko se v Kamniški grabi gradi nov kos kanalizacijskega omrežja, se prebivalke in prebivalci predvsem višje ležečih in bolj odmaknjenih zaselkov v skupnosti še vedno sprašujejo, ali jih kanalizacija sploh kdaj doseže ali ne. Ker bodo zaradi zakonskih določil primorani odvajanje odpadne vode ravno tako urediti, so se udeleženci zbora odločili, da zase in za svoje sokrajane pridobijo potrebne informacije o tem, do kam v KS Kamnica bo občina še gradila kanalizacijo, kakšne možne rešitve ponujajo male komunalne čistilne naprave, kakšne so možnosti finančne pomoči in kako bo v finančnem smislu ljudem nasproti pristopila občina – konec koncev je potrebno v skupnosti zagotavljati enakovredno obravnavo vseh prebivalk in prebivalcev. O tem bodo s prebivalkami in prebivalci – upamo, da jih pride čimveč – spregovorili predstavniki mariborske občine, Nigrada in KS Kamnica, pridruži pa se jim najbrž še kak ponudnik. Vabljeni ob 18.00 v Kulturni dom Kamnica.

V četrtek, 1. decembra, bodo zborovali še na SČS Center in Ivan Cankar v prostorih ZPM na Razlagovi 16. Že nekaj časa naslavljajo problematiko kakovosti življenjskega prostora. Zdi se, da kot prebivalke in prebivalci centra mesta vedno pogosteje izpadajo iz enačbe ob uvajanju sprememb in novosti. Teh á priori ne zavračajo, a ne morejo sprejeti, da gre v veliko primerih za spremembe na slabše. Še naprej bodo vztrajali, da se takšno delovanje spremeni.

Urnik:

  • SČS Radvanje >> torek, 29. 11., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 29. 11., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 30. 11., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 1. 12., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16