Zbor SČS Pobrežje, 5. 12. 2014


KO PROFIT POVOZI ŠE TAKO ELEMENTARNO PRAVICO, KOT JE DOSTOP DO ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN

Na tokratnem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje so udeleženci v razpravi hočeš nočeš vedno znova ugotavljali, da je nastalo stanje na Pobrežju, ki kvari življenjski standard prebivalcev, rezultat umestitve interesov trgovcev nad interes ljudi.

Udeleženci zbora so si bili edini v sklepu, da je na področju normalizacije prometnega režima na Pobrežju treba nadaljevati z aktivnostmi, čeprav iz Urada za komunalo, promet in prostor niso dobili spodbudnih novic. Izkušnje ostalih delujočih zborov govorijo, da vztrajanje pripelje do rezultatov, zato tudi na Pobrežju ne bodo odnehali. Če so uspeli v projektu izgradnje trgovskih centrov ob ulici Veljka Vlahoviča tako hitro reagirati na vse možne dodatne želje trgovcev, da so brez vednosti krajanov prometni režim za prebivalce blokov čez cesto spremeniti v neznosnega in celo manj varnega, kot je bil, potem ni vrag, da ljudem ne uspe zadev obrniti nazaj.
Enako velja za Puchovo cesto. Udeleženci so mnenja, da je treba kdaj pogledati izza zakonov, predpisov in standardov ter reagirati na dejansko stanje. Realnost je namreč pokazala, da Puchova še zdaleč ni tako obremenjena, kot je bilo predvideno, zato bi moral biti razmislek in odločitev o tem, ali bi se na to cesto smelo zavijati tudi v levo, s tem skrajšati marsikatero avtomobilsko vožnjo, prihraniti čas ter zmanjšati onesnaževanje, že zdavnaj na dnevnem redu pristojnih. Udeleženci so sklenili, da v prizadevanja za racionalnejši prometni režim na Puchovi vključijo še zainteresirane pravne subjekte na tej relaciji.
V sosednji Avstriji trgovec ne dobi dovoljenja za postavitev večjega trgovskega centra, če v svojih načrtih ne zagotovi, da bo postavil še manjšo dislocirano enoto na področju, ki je oddaljeno od centra, prebivalci pa niso dovolj mobilni, da bi lahko do večjega centra dostopali. Gre za zdrav človeški razum in človečnost, bi lahko rekli, saj tržni interes ne more biti razlog za zanemarjanje človekovih pravic tako ali drugače depriviligiranih skupin. Zakaj tega ni pripravljen narediti nobeden izmed številnih trgovcev, ki tvorijo popolno paleto živilske+ ponudbe na križu Veljka Vlahoviča - Puchova, se sprašujejo udeleženci zbora. Jasno je bilo, da bo tako bogata ponudba na enem mestu zadušila posel manjših ponudnikov v okolici, pozablja pa se na ljudi, ki so bili od teh malih ponudnikov odvisni, saj so bili predvsem dostopni. Udeleženci bodo poskušali z iskanjem rešitve v smeri, da bi oblikovali stimulativne pogoje, ki bi pritegnili kakšnega trgovca, da odpre trgovino z življenjskimi potrebščinami na Greenwichu.