VABLJENI na zbore SČKS med 7. in 11. marcem

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS), ki so se začele organizirano sestajati pred tremi leti, delujejo nehierarhično in nestrankarsko, brez funkcij, s popolno enakopravnostjo vseh udeležencev posameznih zborov. Odločitve ne sprejemajo z glasovanjem, temveč s konsenzom, kar pomeni, da sklep zbora ni sprejet, dokler ima kdorkoli o njem resne pomisleke.

Zbori posamezne SČS in SKS so vedno na isti dan v tednu, na istem kraju, ob 18. uri, vsaka dva ali štiri tedne, kot so se dogovorili.
Zbor SČS Radvanje je ob torkih, vsakih štirinajst dni, tako tudi ta teden. Udeleženci bodo ob ostalih temah, razpravljali o poročilu s sestanka pri podžupanu g. Luketiču, ki sta se ga udeležila sokrajana. Težko pričakujejo predvsem informacije o tem, kaj se dogaja z izglasovanimi predlogi krajanov Radvanja v pilotnem projektu participatornega proračuna, ki morajo biti izvedeni letos.
Istočasno se sestaja  zbor SČS Magdalena, ki bo tokrat izoblikoval vprašanja za predavanje JP Snage, načrtovano za naslednji zbor. Prepričani so, da smo prebivalci Maribora o pravilnem ločevanju odpadkov in o njihovi predelavi ter ponovni uporabi premalo seznanjeni.
Ob sredah, vsakih štirinajst dni se v Kulturnem domu zberejo Kamničani, ki jih pestijo predvsem komunalni problemi. Na kanalizaciji se sicer premika, bo pa izgradnja te za seboj potegnila problem dostopa do nekaterih okoliških naselij, kot je Medič ipd.
SČS Koroška vrata zboruje vsake štiri tedne ob četrtkih. Tokrat bo njihov predstavnik v mestni delovni skupini za promet poročal, kaj so se na sestanku dogovorili, pozornost pa bo namenjena tudi redarski službi, z delovanjem katere niso zadovoljni in so že predlagali, da jo obravnavajo zbori vseh SČS in SKS.
Zaradi zelo podobnih problemov sta se že kmalu po ustanovitvi združili SČS Center in SČS Ivan Cankar v SČS CIC. Domujejo v prostorih Zveze prijateljev mladine, dobivajo se štirinajst dnevno ob četrtkih. Že dalj časa aktivno pomagajo UGM Maribor pri njenih prizadevanjih za preselitev v prostore nekdanje SDK na Trg Leona Štuklja. Tudi s tokratnega zbora nameravajo poslati poziv Ministrstvu za javno upravo, da pospeši postopke iz svoje pristojnosti.

Z vseh zborov  vabijo svoje sokrajane, da se jim pridružijo, v tem tednu:

  • v torek, 8. 3., 18.00 >>  SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16
  • v torek, 8. 3., 18.00 >>  SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • v sredo, 9. 3., 18.00  >>  SKS Kamnica, Dom kulture, Vrbanska 97
  • četrtek, 10. 3., 18.00 >> SČS Center in Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16
  • četrtek, 10. 3., 18.00 >> SČS Koroška vrata, Vrbanska 10