Počitnic je konec
tudi za samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti

Vabilo k udeležbi na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti

Na prvi šolski dan smo tudi mi pričeli z jesensko sezono letošnjih zborov samoorganiziranih četrtnih in  krajevnih skupnosti. Udeleženci so na zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas pregledali dogajanje v poletnih počitnicah. Na njihovo pobudo, ki so jo podprli tudi na ostalih devetih zborih samoorganiziranih mariborskih skupnosti, se je občina razglasila za skupnost brez tajnih sporazumov – TTIP Free Zone, pobuda pa se je razširila tudi na ostale slovenske občine. Udeleženci so podprli aktivnosti mestne delovne skupine za lokalno samoupravo, ki si prizadeva za ponovno vzpostavitev participatornega okolja v Mariboru, ko bo občankam in občanom spet omogočena razprava in sodelovanje v zadevah, ki se jih tičejo. Nadaljujejo se aktivnosti okoli prepotrebnega odloka o javnem redu in miru, umanjkanje katerega predstavlja praktično nepremostljivo oviro pri izvajanju aktivnosti na področju vzdrževanja urejenega okolja in kulturnega sobivanja.
Na mestnem zboru dogovorjene aktivnosti okoli odloka o javnem redu in miru bodo nadaljevali tudi na dveh zborih v tem tednu, v Radvanju in v Pekrah. V Radvanju bodo, kot to brez predaha in z dobrim razlogom počno že vse leto, pregledali, kako napreduje izvedba štirinajstih, skozi participatorni proračun izglasovanih projektov. Spoznali so namreč, da se brez nenehnega nadzora in komunikacije z občinskimi službami uresničitev projektov lahko zamakne tudi za nedoločen čas, česar pa ne bodo dopustili.
Pred poletnimi počitnicami so Pekrčani pričeli z obsežno dopisno akcijo, v kateri so želeli pridobiti manjkajoče informacije o spornih in škodljivih gradbenih aktivnostih na področju Bezjakove ulice, Ulice Jelenčevih, Ipavčeve ulice in Lackove ceste. Posegi ogrožajo okoliške prebivalce, hkrati pa je vse bolj jasno, da izvajalci pred pričetkom aktivnosti niso pridobili ustreznih dovoljenj. Delovna skupina bo na zboru predstavila odgovore, ki so jih v času počitnic prejeli s strani pristojnih organov, udeleženci pa se bodo  nato dogovorili za nadaljnje aktivnosti.
Vedno pa je na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti tudi čas za pogovor o novih vsebinah. Enako velja tudi za zbore, ki se bodo zvrstili v dneh med 12. in 18. septembrom, to so zbori SČS Tabor, SČS Pobrežje, SČS Studenci in ponovno SČS Nova vas.

Pridružite se!


Urnik zborov v naslednji štirinajstih dneh:

  • SČS Radvanje >> torek, 6. 9. 2016, ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SKS Pekre >> sreda, 7. 9. 2016, ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Tabor >> sreda, 14. 9. 2016, 18.00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Pobrežje >> sreda, 14. 9. 2016, 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Studenci >> četrtek, 15. 9. 2016, 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • SČS Nova vas >> četrtek, 15. 9. 2016, 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65