Zbor SČS Magdalena, 10. 1. 2017


Ne le opozarjati, predlagati je treba tudi rešitve

Zbor je tokrat obiskal novinar Radia Maribor, ki ga je zanimalo, kaj se dogaja z razpadajočo zgradbo v Magdalenskem parku, na katero udeleženci zbora SČS Magdalena že dalj časa opozarjajo.

Udeleženke so mu predstavile, kaj se s stavbo dogaja in koga vse so na problem že opozorili. Trenutno največji problem vidijo v tem, da je stavba na prodaj, na MOM pa verjetno ni sredstev za odkup, kot predlagajo udeleženci zbora. Izgovarjajo se, da bodo problem reševali skupaj z izgradnjo železniškega podvoza na Ljubljanski, kar po mnenju udeležencev neposredne povezave s tem delom parka nima. Bojijo se, da bo zapravljena še ena priložnost, ko bi lahko zaokrožili ta del parka, namesto tega pa bo tam spet zrastlo nekaj, kar v park ne sodi. Povedali so tudi, da na problem že dolgo opozarja tudi Svet MČ Magdalena, da se posebej trudi odbor za komunalo pri MČ, vendar tudi oni brez večjega uspeha. Vse kar je bilo do zdaj storjeno, je zavarovanje ruševine s trakom, ker je bila nevarna že za mimoidoče.

Ob tem, da so obdelali obrazložitev teme zbiranja in ločevanja odpadkov, ki jo predlagajo za obravnavo na 2. Mestnem zboru, so udeleženke preigravale zamisli za nadaljevanje akcije »Nekoč je tukaj raslo drevo«. Ugotovile so, da je opozarjanje na problem nujno, da pa bi morali razmisliti predvsem o rešitvah, ki bi jih predlagali odgovornim na MOM.