Zbor SČS Studenci, 12.3.2015


Reševanje prometne preobremenjenosti na Studencih lokalnih predstavnikov ne zanima preveč

Sprva so se udeleženci na zboru posvetili problematiki Ceste proletarskih brigad. Udeleženec delovne skupine je poročal, da se je obrnil na predsednika mestne četrti in predsednika komunalne komisije, da bi organizirali sestanek ali na nivoju četrtne ali mestne skupnosti. Ker se četrtna skupnostne odziva pozitivno na pobude delovne skupine, ki si prizadeva za izgradnjo dolgo obljubljanegapodaljška Ceste proleterskih brigad, in za njih nima posluha, so sklenili, da se bodo obrnili na svetnike. Nato je predstavnik SSVUJD-a predstavil dokument, ki so ga pripravili in poslali na Mariborski vodovod in Odbor za komunalne in gospodarske javne službe. Na odboru se sklicujejo, da na vprašanja ne morejo odgovoriti. Skupina pa se zaveda, da gre za izgovore, saj je v poslovniku mestnega sveta določeno, da lahko zahtevajo informacije, zato bodo še naprej izvajali pritisk. Nazadnje so se ustavili pri problemu Ecolaba. Ker je skupina še v fazi oblikovanja in zbiranja gradiva, bodo na naslednjem zboru predstavili izhodišča. Vsi udeleženci so izrazili podporo, da bodo skupini pomagali. Že na zboru so ugotovili za mnoge nepravilnosti, ki pa jih je potrebno najprej preveriti. Zbor je podprl tudi pismo o umestitvi UGM v zgradbo bivšega SDK.