Zbor SČS Nova vas, 19. 2. 2015


Tokrat o energetskih izkaznicah

Na tokratnem  zboru SČS Nova vas je gost Aleš Glavnik, energetski svetovalec pisarne En svet, predstavil zakonske podlage in vsebino energetskih izkaznic. Udeleženci zbora so dobili mnogo koristnih informacij in napotkov o tem, kaj mora vsebovati in upoštevati energetska izkaznica, ter kako se oblikuje cena le te. V diskusiji so bila postavljena tudi vprašanja o primerih, ko lastnik nepremičnine mora pridobiti energetsko izkaznico, predvsem ko gre za oddajanje stanovanja v najem, o veljavnosti izkaznice, o učinku energetske izkaznice na tržno vrednost nepremičnine, o zaščiti pred zlorabami izdelovalcev energetskih izkaznic, o izkušnjah iz tujine in druga. Gost je izčrpno odgovoril na vsa vprašanja udeležencev zbora in ponudil svojo pripravljenost, da to temo predstavi tudi na drugih zborih SČS in SKS.

Udeleženci zbora so predstavili svoje izkušnje s prihrankom porabljene energije in s tem zmanjšanimi stroški po izvedeni energetski obnovi njihovih stanovanjskih stavb. Vprašanje, ki se mu bodo na bodočih zborih še posvetili, pa se nanaša na odnos med energetsko obnovo stavb in korekcijskim faktorjem.

Naslednji zbor: 5. marec 2015