Zbor SČS Nova vas, 11. 5. 2017


Morda vpliva tudi polna luna

85. zbor v Novi vasi je postregel z »rekordno«, žal nizko, udeležbo. Le pet udeležencev je zborovalo, pa še med njimi je vladal nek nerazumljiv pesimizem, ki so ga na koncu pripisali polni luni. Vzdušju primerna je bila tudi razprava in pomembnejših sklepov ni prinesla. Udeleženci so potrdili primernost dopisa, ki so ga pripravili v SSVUJD v zvezi s koncesijsko pogodbo Nigrada o vzdrževanju komunalne infrastrukture, strinjali so se tudi s tem, da se k ukrepanju pozove nadzorni svet MB vodovoda v zvezi z njegovo izgubljeno tožbo proti koordinatorju SSVUJD, pa tudi, da se o tožbi obvesti manjšinske delničarje. Niso pa našli učinkovite rešitve za problem nizke udeležbe na zborih, na katero opozarja  poziv zbora SČS Center in Ivan Cankar.

Negativizem je bilo čutiti tudi v razpravi o dogajanju v MČ Nova vas. MČ ne ponuja prireditev, ki bi razvedrile krajane, jim v teh težkih časih ponudile vsaj nekaj zabave. Nasprotno je bilo mnenje, da so kulturne prireditve v Novi vasi kvalitetne, da pa vedno zataji obveščanje in da krajani tudi sicer ne čutijo prave potrebe, da bi se jih udeleževali.

So pa na koncu vseeno sklenili, da se bodo tudi vnaprej trudili ozaveščati o delu skupnosti na zborih in k temu pritegniti čim več svojih prijateljev, sosedov, znancev.

Ja, in na tretji mestni zbor v Kamnico se bodo odpravili s skupnimi prevozi, na Dan mladosti - 25. maja, pa se bodo spet zbrali, tokrat že na 86. zboru.