VABILO


Vabljeni na zbore prebivalcev v svoji lokalni skupnosti

V samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Radvanje, kjer bodo zborovali v torek, 15. novembra, so tokrat na zbor povabili energetskega svetovalca, da jih seznani s subvencijami Eko sklada in energetskim varčevanjem. Ob tem seveda ostaja osrednja tema zbora izvajanje projektov pilotnega projekta participatornega proračuna v četrti.
Istočasno bo potekal tudi zbor SČS Magdalena, ki jih zaposlujejo predvsem okoljski problemi, degradirana in zapuščena zemljišča ter nered, ki ga povzročajo obiskovalci lokalov v soseski.
V Kamnici, kjer bo zbor samoorganizirane krajevne skupnosti  (SKS) v sredo, 16. novembra, zbirajo informacije o nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega omrežja in čim več podatkov o malih čistilnih napravah. Da bodo odločitve krajanov v zvezi z rešitvami odvajanja komunalnih vod, pripravljajo obisk pri enem od proizvajalcev le teh, konec meseca pa še posvet z lokalnim izvajalcem.
V četrtek, 17. novembra, bosta še zbora SČS Koroška vrata in SČS Center in Ivan Cankar, ki jima je skupen problem parcialnega reševanja prometne ureditve v MOM. V SČS CIC so zato že združili moči v delovno skupino, ki bi naj presegla posamične interese in delovala s ciljem celovite ureditve. Jasno jim je, da s preusmeritvijo z ene, povečajo obremenitev druge ulice, problem pa bo rešen šele, ko se bo zmanjšalo število avtomobilov   v centru mesta. To pa pomeni bistveno izboljšan sistem javnega prevoza v povezavi s parkirišči na obrobju in tudi učinkovitejšo redarsko službo, da se bo izboljšala tudi kultura voznikov.

Urnik:

  • SČS Radvanje >> torek, 15. 11., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 15. 11., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 16. 11., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 17. 11., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 17. 11., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
  • Delavnica za moderatorje in moderatorke zborov >> sobota, 19. 11., 10.00 do 17.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16