Zbor SČS Radvanje, 21. 3. 2017


Pridobitev skupnostnih prostorov za aktivnosti krajanov

V Radvanju smo veseli, da se nam bodo pri projektu PP pridružili Limbuš, Pekre, Razvanje, Nova vas in Tabor. Mnenja smo, da bomo, ker nas bo več, hitreje in odločneje spreminjali zacementirano miselnost, da se lahko prebivalci mesta neposredno odločamo samo vsaka štiri leta na volitvah. Dajemo tudi pobudo delovni skupini za PP na ravni mesta, da se v vseh izbranih MČ in KS oblikujejo delovne skupine za PP. Vanje se naj vključijo delegirani člani sveta MČ ali KS, predstavniki lokalnih organizacij in aktivni krajani.

Seveda je v MČ Radvanje ogromno problemov a glavni problem so prostori za druženje krajanov. Nemogoče je razvijati skupnostne aktivnosti na 20 kvadratnih metrov, kolikor je velika soba na lokaciji mestne četrti, Lackova 43. Skupnostni prostori so tudi temeljni pogoj za vsebinsko izvedbo dveh projektov iz izglasovanega pilotnega projekta kot sta Skupnostna oskrba starejših občanov in Sosedska borza storitev in znanj. Naša glavna prioriteta je torej pridobitev skupnostnih prostorov za številne aktivnosti krajanov Radvanja, ki se ponujajo kar same a so, prav zaradi pomankanja prostorov, neizvedljive.