Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 6. 12. 2017


Želja, da bi Mariborčani pokazali več zanimanja za skupno dobro

Vsi si želimo, da bi Mariborčani pokazali več zanimanja za udeleževanje pri borbi za skupno dobro. Tudi udeleženci zbora SČS Center in Ivan Cankar. Zato so na zadnjem srečanju, 6. decembra, pomislili, da bi bilo vabila na srečanja bolje izobesiti na uradnih tablah, namenjenim oglaševalcem. Cenik Snage še preučujejo, dokončno določitev bodo sprejeli naslednjo jesen.

Odprte debate glede tržnice male tržnice na Kersnikovi in dreves na Partizanski so prihranili za prihajajoče srečanje.