VABILO


Pred počitnicami na zbor

Po desetih mesecih aktivnega naslavljanja problemov v svojih četrtih, občini, pa tudi širše, iskanja rešitev zanje, predlaganja sprememb, predvsem pa druženja in ustvarjanja skupnosti, si bodo tudi udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti  (SČS in SKS) privoščili dvomesečni dopust. V sredo se bodo na zadnjem predpočitniškem zboru zbrali v:

  • SČS Pobrežje >> sreda, 21. 6. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Nova vas >> četrtek, 22. 6. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • SČS Studenci >> četrtek, 22. 6. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Na Pobrežju bodo problem parkiranja v Ulici bratov Greif poskusili rešiti s pomočjo mestne delovne skupine za promet in s pozivom upravnikom blokov ob njej, da najdejo za vse sprejemljivo rešitev. Problem neusklajenega delovanja občinskih in državnih služb, predvsem v zvezi z vzdrževanjem in sanacijami cest (v mestni četrti je kar nekaj križanj državnih in občinskih cest), se bodo spet posvetili v jeseni.

Udeleženci zbora SČS Studenci se bodo tokrat seznanili z informacijami o izgradnji podaljška Ceste Proletarskih brigad, o katerih je razpravljal Svet MČ Studenci. Studenčane posebej zanima, kdaj bo in kako se bodo lahko vključili v javno razpravo o tem. Imajo namreč kar nekaj predlogov, kako urediti pešpoti do Pekrske gorce, ki bodo z izgradnjo podaljška presekane.

Sprehajalne poti pa bodo tema tudi na zboru SČS Nova vas. Predvidena ureditev parka in poti ob Pekrskem potoku v trajnostni urbani strategiji (TUS) je po dostopnih dokumentih še v fazi ideje, pa še ta je precej nedodelana. Delovna skupina, ki so jo v ta namen ustanovili, bo na zboru predstavila, čemu se bodo posvetili v poletnih mesecih. Želja krajanov je, da v vseh postopkih aktivno sodelujejo, da se upošteva njihove predloge in pripombe, saj je v MČ Nova vas to edina sprehajalna pot in jim ni vseeno, kako bo urejena.