Zbor prebivalcev SČS Ivan Cankar


Problemi se še vrstijo.

Zbor SČS Ivan Cankar, ki je 9. oktobra potekal drugič, je bil v znamenju problemov, ki so jih predstavili novi udeleženci. Svoje skrbi so naslavljali predvsem na področje prometa, okolju ter razdelitvi mestne četrti, saj ta ni povsem homogena. Mestna četrt se namreč očitno deli na tri enote, mestni del, Košaški dol in Počehova – vse pa imajo svoje specifične probleme, med sabo pa nobene podobnosti.

O perečih temah smo seveda diskutirali, a nismo določili prioritet. To nas čaka na naslednje zboru, ki bo spet v sredo, 16. 10. 2013 ob 18. uri v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16.