Zbor SČS Nova vas, 17. 3. 2016


Kratko in jedrnato

Na četrtkovem zboru SČS Nova vas so pregledali tekoče zadeve in se določili, da novih tem tokrat ne odpirajo.

Ker so v Novi vas svoj predlog teme za majski mestni zbor že argumentirali in poslali, se ta točka ni znašla na dnevnem redu. V zvezi z akcijo osveščanja javnosti o izginjanju dreves v Mariboru je bilo treba udeležence le povabiti, da se pridružijo sobotni delovni akciji izdelovanja opozorilnih tabel.
Udeleženci so se seznanili z informacijami o molku občine glede participatornega proračuna, zanimalo pa jih je še, kako se razpleta ustrahovalni manever vodstva Mariborskega vodovoda na javnost. Kako mestni svetniki hitijo zasledovati osebne interese, je poročal občan, ko je ob spremljanju seje mestnega sveta naletel na svetniško pobudo o spremembi prometnega režima na ulici, kjer pobudnik prebiva, zgolj zaradi dejstva, da so se po njej enkrat sprehodili redarji – prvič v zgodovini mestnega redarstva nasploh. Da je delo redarstva problematika, ki jo bodo do potankosti raziskali, so se udeleženke in udeleženci strinjali tudi tokrat, ko so izvedeli, da so enako mnenje podali tudi na občinskem uradu za komunalo. Mnenje namreč, da je malomarnost in brezbrižnost voznikov v stanovanjski soseski Nova vas 2 pač nekaj, česar se bodo morali na medobčinskem mestnem redarstvu resno lotiti. In če njihovega dela do sedaj ni nihče prav nadzoroval, se to tukaj in zdaj konča, so trmasti na zboru, hkrati pa prepričani, da je za omenjeno stanovanjsko sosesko potrebno izdelati novo strategijo gibanja prometa, parkiranja, varnosti in ohranjanja okolja. Originalne zasnove na tem področju, ki jih iz trenutnega kaotičnega stanja ni več moč prepoznati, niso niti približno predvidele takšne poplave vozil, da o razpadu medosebnih odnosov, odnosa posameznika do skupnosti in okolja niti ne govorimo. V zvezi s tem so se pristojnim službam tudi že izjasnili.

Naslednjič se spet srečajo čez 14 dni, zadnjega marca.