Vabilo na zbore SČKS


SAMOORGANIZIRAJ!

Ta teden začenjamo v torek, 25. 10., ob 19.00 v dvorani Gustaf, v MKC Pekarna s predstavitvijo diplomske naloge Gregorja Stamejčiča Od upora k demokraciji: proces samoorganizacije v Mariboru. S krajšo predstavitvijo želimo spodbuditi razpravo o temah, ki jih je odprl.
Delo je rezultat avtorjeve vključenosti v Iniciativo mestni zbor in zbore samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), ki jih ta pripravlja v 11 mariborskih četrtih. V njem ne poskuša iskati razlogov, ki so pripeljali do vstaj, ampak skozi svoje terensko delo razmišlja o možnostih, ki so jih vstaje odprle. O bolj pravični, bolj demokratični družbi, ki jo poskušajo graditi meščani in meščanke same.

  • zbor SČS Tabor >> sreda, 26. 10. 2016, 18:00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 26. 10. 2016, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> IZJEMOMA sreda, 26. 10. 2016, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 27. 10. 2016, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Zbori so odprti prostori za srečevanje, razpravo in reševanje problemov prebivalk in prebivalcev Maribora. Nimajo vodij, udeleženci na njih nastopajo le kot krajani, brez političnih ali poklicnih funkcij. Pomembno je pravilo medsebojnega spoštovanja, brez nestrpnosti in diskriminacije. Zbore moderirajo aktivisti Iniciative mestni zbor, ki se jim lahko prav tako pridružite. Že skoraj štiri leta se nepretrgoma dobivajo na odprtih sestankih vsak ponedeljek ob 18. uri v Tkalki, Tkalski prehod 4.