VABLJENI NA SKUPNOSTNI ZBOR V MAGDALENO, RADVANJE,
NA TABOR, POBREŽJE ALI V MESTNI CENTER


Urnik:

  • zbor SČS Radvanje >> torek, 10. 10., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • zbor SČS Magdalena >> torek, 10. 10., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • zbor SČS Tabor >> sreda, 11. 10., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 11. 10., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 12. 10., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Z vsakim novim udeležencem na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti se odpirajo tudi nove teme. Da ne zadevajo le ozkega bivanjskega prostora posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti dokazuje dejstvo, da se enake težave pojavljajo na več zborih, včasih tudi hkrati. Tako se je na zborih v Radvanju in v Magdaleni istočasno odprla tema invazivnih tujerodnih rastlin. Radvanjčani so opozorili na zelo alergeno ambrozijo in neprimeren odziv inšpekcijskih služb na prijavo o prisotnosti te rastline v njihovi četrti. Kljub temu, da gre za eno redkih rastlin, ki so jo lastniki zemljišč, kjer se pojavi, po zakonu dolžni odstranjevati, inšpekcijske službe pa ukrepati, s prijavami niso dosegli ničesar, zato so se odločili obrniti na Ministrstvo za okolje in prostor. Na zboru SČS Magdalena pa so se lotili invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, ki ga je mogoče najti že povsod, zarašča pa tudi desno nabrežje Drave. Sklenili so se povezati z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave in skupaj organizirati akcijo, s katero bi avtohtonemu rastlinju ob reki spet zagotovili življenjski prostor.

V sredo, 11. 10., se bosta sestala zbora SČS Tabor in SČS Pobrežje. Pobrežani so med redkimi SČS in SKS, ki se lahko pohvalijo, da z vodstvom svoje MČ zelo dobro sodelujejo. Predsednik sveta se jim na zboru večkrat pridruži, sicer pa skrbno spremlja zapisano v zapisnikih zbora in poskuša sproti urejati probleme, če je le v njegovi moči. Tako kot drugod, tudi tu zadevajo ob »mestni zid« neurejenih razmer in neposluha za težave prebivalcev. Že skoraj leto dni se to dogaja zboru SČS Tabor v zvezi z obnovo Ceste zmage. Želijo priti stvari do konca, na plano pa prihajajo vedno nove dileme kot je degradirano območje ob srednješolskem centru, prometne zagate, parkiranje ipd.

Prebivalci MČ Center in MČ Ivan Cankar lahko v četrtek, 12. 10., v Domu ustvarjalnosti mladih (ZPM) skupaj s svojimi sokrajani iščejo rešitve za nemalo problemov, ki so že bili ali še bodo izpostavljeni na zboru SČS Center in Ivan Cankar. V predvolilnem letu občina napoveduje kup posegov (obnova nabrežja Drave, Trga Svobode, pa ponovno Koroške ceste…) o katerih morajo predvsem prebivalci tega dela mesta povedati svoje mnenje, zato se jim pridružite.