Novinarska konferenca Mestne delovne skupine za komunalo


Komunalna politika mesta in delovanje javnih podjetij, povezanih z njo

Spoštovani predstavniki medijev!

Vabimo vas na novinarsko konferenco na temo Komunalna politika mesta in delovanja javnih podjetij povezanih z njo.

Tiskovna konferenca bo v četrtek, 13. marca 2014, v prostorih MISC Infopeka, Ob železnici 16, Maribor. Tiskovno konferenco pripravljajo aktivni prebivalci, ki delujejo v združeni delovni skupini za komunalo vseh zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti.

Na enem izmed zborov prebivalcev Samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje so udeleženci izpostavili problematiko stroškov in cen komunalnih storitev ter druge probleme javnih gospodarskih podjetij v Mariboru. Ker ta problematika zasega vse prebivalce Maribora, se je, prvič na ravni mesta, ustanovila delovna skupina, v kateri delujejo prebivalci iz vseh mestnih četrti, kjer potekajo samoorganizirani zbori. Na osnovi poznavanja stanja in razpoložljivih gradiv je delovna skupina pripravila predlog nujnih ukrepov, s katerimi želimo prebivalci preprečiti stihijske, nerazumne in nepodkrepljene zahteve vodstev javnih gospodarskih podjetjih za dvig cen komunalnih storitev. Po ugotovitvah delovne skupine, naj bi bile cene komunalnih storitev od aprila 2014 dražje za več kot 30 odstotkov.

Predmet delovanja delovne skupine so gospodarska javna podjetja Energetika, Mariborski vodovod, Nigrad in Snaga. Za posebej problematično se je izkazala Energetika, ki je absolutno nepripravljena na sodelovanje z zaskrbljenimi prebivalci mesta, zato delovna skupina odgovore na vprašanja o problematiki tega podjetja pričakuje od župana in Mestnega sveta MOM, ki je skupščina podjetja. Delovno skupino zanima, ali sploh obstaja občinska energetska strategija, zakaj sta bili ustanovljeni podjetji Moja Energija ter Energija in okolje, ki sta očitna privatizacija javnega dobrega in kdaj bo izvedena revizija v Energetiki, ki jo je že pred časom obljubil župan.

Na novinarski konferenci bodo predstavljene ugotovitve glede teh gospodarskih javnih podjetij, kot tudi 14 predlogov, ki bi skladno z zakonskimi določili in uredbami, ne le dosegli, da cene komunalnih storitev ostanejo enake, ampak bi se ob njihovi realizaciji lahko celo znižale.

Podrobnejše gradivo vam bo posredovano na novinarski konferenci, za odgovore na vaša vprašanja pa bodo tam tudi člani delovne skupine.

Združena delovna skupina za komunalo

zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti