ZBORI Samoorganiziranih Četrtnih in krajevnih skupnosti med 2. in 6. 2. 2015


Lepo, ker se ponovno vzpostavljajo vezi med sosedi

Redna štirinajstdnevna srečanja, kjer so se s pomočjo Iniciative mestni zbor že samoorganizirali, so prebivalci MČ in KS prepoznali kot mesto, kjer lahko enakopravno, brez preglasovanja in vsiljenih avtoritet, opozorijo na težave v svojem okolju in jih tudi pomagajo reševati. Načenjajo male in velike teme. Včasih zadostuje za rešitev že dobra volja in skupna akcija, ki jih je bilo že precej, na primer ureditev varne poti v šolo za osnovnošolce iz Radvanja, ureditev praznih izložb na Gosposki, ureditev košarkarskega igrišča v Magdaleni, očiščena sprehajalna pot in postavitev klopi ob Pekrskem potoku ter ureditev prehodov za pešce na Prušnikovi.

Pri problemih, ki jih ne morejo rešiti sami, opozorila in predloge rešitev posredujejo pristojnim službam. V njihovih predlogih se skriva ogromno izkušenj in znanja, velika je pripravljenost spreminjati stvari na bolje. Nekatere strokovne službe so že spoznale, da sodelovanje z občani lahko le koristi vsem, druge bo z vztrajnostjo potrebno še prepričati. Ne bodo odnehali, pravijo. Da je lepo, ker se ponovno vzpostavljajo vezi med sosedi. Gradijo skupnost z zavedanjem, da so skupaj bolj ustvarjalni in močnejši. 

Vtem tednu se jim lahko pridružite na naslednjih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti(SČS in SKS):

  • SČS Radvanje v torek, 3. 2., ob 18.00 v prostorih  MČ na Lackovi 43
  • SKS Pekre v sredo, 4.2., ob 17.00 v Domu kulture Pekre na Bezjakovi 4
  • SČS Center in Ivan Cankar v sredo, 4.2., ob 18.00 v prostorih ZPM na Razlagovi 16
  • SČS Nova vas v četrtek, 5.  2., ob 18.00 v dvorani MČ na Radvanjski 65
  • SČS Koroška vrata v četrtek, 5. 2. Ob 18.00, v prostorih MČ na Vrbanski 10.