slika je simbolična

 

Maribor, 7. 4. 2020

Vnovični poziv poslankam_cem DZ RS:

Glasujte proti aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi

Iniciativa mestni zbor je 24. 3. 2020 na poslanske skupine preko elektronske pošte in preko objave na družbenem omrežju Facebook prvič naslovila javni poziv z naslovom Glasujte proti aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi. Sedaj se oglašamo tretjič.

V času, ko bi morali krepiti javni zdravstveni sistem, ki se širom po svetu kaže kot nujen mehanizem v boju z epidemijami in na sploh prispeva k boljši preventivi in učinkovitejši kurativi vseh prebivalk_cev, ko bi morali posebno pozornost posvečati ranljivim skupinam prebivalstva ter krepiti vse socialne in skrbstvene ustanove in mehanizme ter dodatno pozornost posvečati duševnemu zdravju prebivalk_cev, je naravnost perverzno podeljevati restriktivnim organom dodatna pooblastila. To je zlasti perverzno v luči tega, da so že nedavno sprejeti ukrepi za obvladovanje epidemije, tako po mnenju zdravstvene stroke kakor tudi ustavno-pravne, preveč restriktivni in usmerjeni v iskanje rešitve po napačnih poteh.

Sprašujemo se, ali se za vztrajanjem pri predlogu aktivacije 37. a člena vseeno ne skriva iracionalen strah nove vlade pred begunci, ki iščejo boljše življenje drugje, in pred morebitnimi demonstracijami, ki se znajo novi vladi zgoditi po preklicu epidemije. Ob tem ne moremo ne vleči paralel s procesom prehoda v diktaturo sosednje Madžarske.

Za natančne statistične podatke, kako obremenjena je policija v tem obdobju glede na število standardnih kriminalnih dejanj in prekrškov (zaradi preobremenjenosti naj bi torej potrebovala pomoč vojske), smo se obrnile_i kar na ta organ. Zanimalo nas je, koliko kriminalnih dejanj in prekrškov se je zgodilo v minulih treh mesecih letošnjega leta, s poudarkom na februarju in marcu v primerjavi z istim časovnim obdobjem v letu 2019. Slovenska policija nam je poslala obsežen odgovor z dodatnimi razlagami, iz katerega je razvidno, da je stopnja kriminalitete (različnih oblik) in prekrškov v letu 2020 enaka ali celo manjša kot v letu 2019. Tudi število ilegalnih prehodov meje se je v mesecu februarju 2020, v primerjavi s preteklimi meseci, znižalo, enako se je zmanjšalo tudi število ilegalnih prehodov v marcu 2020, ki je nižje kot v marcu 2019.

Predlagamo, da vlada raje ukine nesmiselne ukrepe, ki jim zdravstvena stroka nasprotuje in ki zelo obremenjujejo policijo, kot je na primer prepoved prečkanja občinskih mej. Izredno stanje preobremenjenosti policije trenutno umetno ustvarja vlada in ne objektivno stanje na terenu. Morda bi bilo smiselno, če politični sistem prične delovati zakonito in odzive na zdravstvene probleme začnejo pripravljajo strokovnjaki s področja zdravstva v inštitucijah, ki naj bi po zakonu vodile te odzive (Ministrstvo za zdravje in NIJZ) v skladu z zakonodajo, ki jo za ta namen imamo, in ne ad hoc ustanovljena in politično kadrovana telesa, ki nikjer v zakonih niso predvidena in nimajo nobenih zakonskih pooblastil, politiki in njihovi piarovci.

Med drugim se je proti ukrepu 37.a člena Zakona o obrambi opredelilo in oglasilo že več civilnih iniciativ, profesoric_jev, novinark_jev in kulturnic_kov.

Zato vas poslanke_ce DZ RS ponovno pozivamo, da v današnji razpravi upoštevate ali vsaj pomislite na navedene argumente in da, če do tega pride, glasujete PROTI aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi.

Lep pozdrav!

Iniciativa mestni zbor

PDF

***

24. 3. 2020

Poziv poslankam_cem DZ RS:

Glasujte proti aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi

Vlada pred vas postavlja odločitev o podelitvi policijskih pooblastil slovenski vojski, kar je po našem mnenju še en nesprejemljiv predlog, ki izkorišča trenutne razmere za spremembe političnega sistema in družbenega urejanja tudi za kasnejše obdobje, ko se bomo izvlekli iz razmer, ki jih v tem trenutku kroji epidemija virusa covid-19. In tega ne smete dovoliti.

Situacija, v kateri smo se zdaj znašli, ni le posledica napada virusa, temveč tudi sprememb v slovenski vladi. Mandatarstvo je prevzela oseba, ki mu je ljudstvo – to ima po Ustavi v Sloveniji še vedno oblast – leta 2013 že odreklo verodostojnost in nad katerim še vedno visijo dvomljive prakse in sodni postopki, čeprav naj bi bila Slovenija po Ustavi tudi pravna država.

Prepričani smo, da je obstoječa vlada nekaj, čemur nasprotuje večina državljank in državljanov. Da pa je velika skrb ob predlogu aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi povsem na mestu, kažejo že prve poteze, ki jih je ta nova vlada ob nastopu funkcije izvedla: nemudoma so se zgodile rošade v vodstvu policije in vojske, nato poseg v najpomembnejši strokovni organ tega trenutka – NIJZ, ki so ga hkrati takoj odrinili iz komunikacije z javnostjo. Boj z epidemijo virusa je, nerazumljivo, prevzelo obrambno ministrstvo z ustanovitvijo ti. kriznega štaba. Kritični mediji so vnovič postali državni sovražnik. Uradni razlogi za navedeno početje morda koga prepričajo, a resnične namene vsak trenutek znova s tvitanjem razkriva predsednik vlade sam, ko mu svojih misli in prepričanj ne uspe zadržati zase.

K sreči je bil vsaj zatrt poskus vlade, da bi si omogočila razpolaganje z javnimi financami brez preglednega in javnega spremljanja denarnih tokov.

A namensko ustvarjanje kriznih razmer se nadaljuje. Vse to smo že videli in vsemu temu smo se že uprli. In se bomo vedno znova upirali.

Človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, piše v Ustavi RS. Slovenska vojska pa sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vojska lahko torej že zdaj, brez kakršnihkoli posegov v zakone, pomaga. In tudi pričakujemo, da bo. Za pomoč zdravstvenim delavcem, civilni zaščiti in gasilcem in vsem ostalim, ki se sedaj neumorno razdajajo, policijskih pooblastil nikakor ne potrebuje. Zato glasujte proti aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi.

PDF