VABLJENI NA ZBORE SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI V TEDNU MED 7. IN 11. JANUARJEM

Vabijo Tabor, Pekre, Nova vas in Tezno.

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru, ustanovljene v desetih mariborskih četrtih in dveh krajevnih skupnosti, ki ob pomoči moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ) že od februarja 2013 na zborih SČS  in SKS izpostavljajo in iščejo rešitve za probleme v svojem okolju, vas v tem tednu vabijo na štiri zbore:

  • zbor SČS Tabor: sreda, 9. 1., ob 18.00, v MČ Tabor, Metelkova 63
  • Zbor SKS Pekre: sreda, 9. 1., 18.00, v Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • Zbor SČS Tezno: četrtek, 10. 1., 17.00, v MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 10. 1. 2018, ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65

Teme, ki jih bodo obravnavali, so vnaprej napovedane le redko. Udeleženke in udeleženci posameznega zbora so tisti, ki povedo, kaj jih ta čas najbolj žuli, o čem se želijo pogovoriti, potem ko pregledajo, kaj so od sklenjenega postorili in kaj so s preteklih zborov premaknili naprej. Na Taboru ta čas izstopajo infrastrukturni problemi, med katerimi najbolj Koseskega ulica. Obnova le te se spet zamika, odgovori, ki jih dobivajo od pristojnih, pa so neprepričljivi. V Pekrah bomo videli, kako uspešno se je končala obnova Lackove, ostajajo odprta vprašanja v zvezi s kanalizacijo in načrti za še en vrtec. V Novi vasi bodo tokrat zagotovo ocenili zadovoljivost odgovorov, ki so jih, v zvezi z javno zastavljenimi vprašanji o prenovi Kardeljeve ceste, z UKPP (Urad za komunalo, promet in prostor)dobili  na Silvestrovo, na Teznem pa prisluhnili, kaj jim bodo poročali sokrajani, ki so se na preteklem zboru obvezali, da bodo pridobili dodatne informacije o nekaterih problemih. Gre za strelišče na Dobravi, pa poligon varne vožnje, podrtije in druge packe na Teznem itd.

Vsi, ki aktivno sodelujejo na zborih SČS in SKS si v letu 2019 želijo, da se jim v čim večjem številu pridružite in pa, da bi skupaj z novo »mariborsko metlo«, v dobro vseh prebivalk in prebivalcev, MOM čim bolje pometali.