Zbor SKS Pekre, 1.4.2015


Občina naj pove, zakaj se kanalizacija gradi že 20 let,
pa še vedno ni končana

Zbora sta se tokrat udeležila gosta, Lidija Polovič iz Foruma za socialno podjetništvo ter Tone Veldin iz zadruge SVETOVID. Tema socialnega podjetništva, ki sta jo predstavila oba omenjena gosta, je bila sicer zanimiva in je spodbudila razpravo, vendar se je večina krajanov zbora udeležila zaradi problematika kanalizacije ob Lackovi cesti. Gre za nedokončani del kanalizacije na relaciji Radvanje – Pekre, katere izgradnja se je začela že pred dvajsetimi leti. V zaključni fazi bi bilo potrebno zagotoviti še priključitev prebivalcev ob Lackovi cesti v Pekrah, vendar se slednje odlaga iz leta v leto. Pretekli pozivi krajanov preko Sveta KS ostajajo brez odziva, tokrat bodo krajani poskušali s pisnim apelom neposredno nagovoriti pristojne na mariborski občini.