Zbor SKS Kamnica, 2. 11. 2016


Kamničani in Kamničanke o neurejeni komunalni infrastrukturi

Obvestilo o zborih SČS in SKS, objavljeno v Večeru je na zbor SKS Kamnica privabilo nove udeležence in udeleženke. Ti so večino zbora razpravljali o neurejeni kanalizaciji v njihovi krajevni skupnosti, kar nekatere prebivalke in prebivalce sili, da se morajo znajti sami, kakor vejo in znajo. Ker se tistim, ki jim MOM kanalizacije (še) ne namerava urediti, obeta obvezen nakup male čistilne naprave, so med drugim izpostavil dejstvo, da si je veliko ljudi niti ne more privoščiti. Obenem so opozorili, da je oskrba občank in občanov s temeljnimi komunalnimi napeljavami in storitvami, ena izmed ključnih nalog MOM in njenih javnih podjetij. Nerazumljivo je, da tudi v 21. stoletju urbana okolja nimajo primerno urejenih osnovnih komunalnih infrastruktur, ki bi hkrati prispevale k varstvu okolja in ohranjanju narave. Zato so se odločili, da bodo konec meseca novembra na zbor povabili predstavnike ustreznega urada MOM in podjetje Nigrad kot izvajalca, da prebivalcem in prebivalkam končno predstavijo načrt izgradnje kanalizacije in pojasnijo stroške, ki jih bodo imeli tisti, ki bodo morda prisiljeni v nakup čistilnih naprav. Ob tem upajo, da se bo tega zbora udeležilo čim več prebivalk in prebivalcev iz različnih predelov Kamnice, da bo MOM končno dobila občutek, da gre za njene občane in občanke in ne zgolj za ulične številke.