Zbor SČS Radvanje, 22.4.2014


Radvanjčani s kolesi premerili svojo četrt

V soboto, 19.4.2014 se je 10 krajanov, skupaj s člani MKM pod vodstvom Josipa Rotarja, udeležilo kolesarjenja z namenom ugotoviti problematiko vožnje s kolesom na območju Radvanja. Pot jih je vodila od spodnje postaje Pohorske vzpenjače po Pohorski ulici, Lackovi cesti in Streliški cesti do Betnave in nazaj po Streliški,  Kardeljevi in Borštnikovi na Lackovo in Pohorsko do Pohorske kavarne. Tam so bili udeleženci pogoščeni s pijačo po želji. Udeleženka je izrazila mnenje, da je bila to precej adrenalinska vožnja. Narejeni so bili posnetki za potrebo argumentiranja in so na ogled na Facbooku. Tovrstno akcijo bodo krajani ponovili in bodo izvedli pregled prevoznosti tudi drugih  cest in ulic v MČ Radvanje.

Na zboru je bil podrobno predstavljen PARTICIPATORNI PRORAČUN, ki bi uvedel način soodločanja meščanov o uporabi investicijskega dela proračuna občine Maribor v višini okrog 20 milijonov EUR. Udeleženci so izkazali zanimanje in postavljali vprašanja na katera so dobili odgovore. Posredovana je bila informacija, da vse, ki jih ta tema zanima, si lahko preberejo in dobijo odgovore na vprašanja na spletni  povezavi  http://odlocajomestu.si/pogosta-vprasanja/)

Na zboru je bil pojasnjen instrument ljudske iniciative za uvajanje sprememb z možnostjo aktivne podpore k uvedbi participatornega proračuna tako, da s podpisom obrazca vsak posameznik lahko izrazi svojo voljo (več na: http://odlocajomestu.si/prispevaj-svoj-glas/)