Zbor SČS Koroška vrata, 22. 10. 2015


P R O M E T

Oktobrski zbor SČS Koroška vrata se je ponovno lotil vprašanj, ki se vrtijo predvsem okrog prometa. Natančneje je bilo izpostavljeno parkiranje pri ambulanti na Gosposvetski cesti. Udeleženci zbora so se angažirali na uradu za promet in obiskal jih bo g. Kocbek, s katerim bodo skupaj obdelali problematiko parkiranja pri ambulanti/lekarni na Gosposvetski ulici in pri restavraciji Sarajevo. Zbor je sklenil, da se z g. Kocbekom pogovorijo in predlagajo konkretne rešitve ter postavijo roke izvedbe, hkrati pa pišejo zapisnik, ki mu ga črno na belem pošljejo s prošnjo po upoštevanju.
V nadaljevanju je zbor sklenil, da se pošilja zapisnike SSVUJD na mailing listo ter da se tiskane verzije razdeli na samih zborih. Pod razno je poročala še delovna skupina za promet, ki je pripravila seznam in prioritetno listo nujnih prometnih ureditev. Izpostavljeno je bilo, da bi se na področju prometa bilo nujno povezovati, zato je zbor sprejel sklep, da se pozove obstoječe DS k delovanju na mestni ravni ter da se le-te medsebojno povežejo in nastopijo skupaj. Na koncu je zbor sestavil še dopis Marpromu in uradu za komunalo, promet in prostor, v katerem udeleženci pozivajo k bolj smiselni ureditvi javnega potniškega prometa v Mariboru.