Zbor SKS Pekre, 3. 5. 2017


(NE)PRISTOJNOST

Na preteklem zboru Samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre niso mogli mimo še vedno nerazrešene problematike nezakoniti navožene zemljine in zakrite kanalizacije v kareju Lackova-Ulica Jelenčevi-Ipavčeva-Bezjakova. Razloga sta dva. Po izreku ukrepa s strani inšpektorata za okolje in prostor, ki izvajalcu nalaga odstranitev nezakonito navožene zemljine z večih parcel, kamor zemljine ne bi smeli nasuti, bi bilo treba zadevo urediti do konca minulega meseca. Po poročanju udeležencev ni moč z gotovostjo trditi, ali se je to tudi zgodilo, so se pa dela tam zagotovo izvajala. Kako dosledno, bo preverila inšpekcija, ki je to odredila. Je pa udeležence ujezil odgovor s strani Urada za komunalo, promet in prostor, na katerega se je zbor obrnil s pobudo, da Urad organizira sestanek vseh vpletenih deležnikov – to so prebivalci, krajevna skupnost, Urad kot skrbnik javnega kanalizacijskega omrežja, Nigrad kot izvajalec ter lastnik parcele, kjer se nahaja kanalizacijski krak, za katerega se ne ve, koliko je vzdržljiv in, ali bo zdržal še nove priklope. A preprosta logika včasih na Uradu ne velja – v odgovoru ti namreč navajajo, da za zadevo niso pristojni in se z njo ne mislijo ukvarjati. Ker udeleženci kljub vsemu niso prepričani, če je Urad pobudo sploh razumel, mu bodo to poskušali še enkrat pojasniti, pri tem pa bodo na pomoč spet priskočili delegati Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Na naslednjem zboru bodo udeleženke in udeleženci spregovorili o participatornem proračunu, v katerega je letos vključena tudi Krajevna skupnost Pekre.