Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 20. 4. 2017


Mladi, radi bi vas slišali!

Na zboru SČS Center in Ivan Cankar (CIC) so tokrat spregovorili o možnih metodah, kako k razpravi  pritegniti nove udeležence_ke. Povprečna starost udeležencev_k na zborih je nad petdeset let, mlajše generacije pa se zborov ne udeležujejo. Zbor opozarja na vse večji generacijski antagonizem, saj se pri boju za soodločanje, soupravljanje in uvajanje neposredne demokracije izključuje ideje in interese mladih. S samoorganiziranjem samo določene starostne, razredne ali spolne skupine ne ustvarjamo nove družbene resničnosti, ki bi spreminjala pravila igre in združevala skupnost v široko ljudsko gibanje. Udeleženci_ke so izpostavili, da mladi ne sodelujejo v procesih povezovanja, razprave, izobraževanja, medsebojnega obveščanja in skupnega delovanja, ki so del zborov. CIC opozarja na nujnost aktivnega vključevanja novih udeležencev_k, saj si želijo novih pogledov, predvsem s strani mladih. Udeleženka bo zato spisala pobudo za vse samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti, da na lastnih zborih predlagajo morebitne ideje, predloge oz. rešitve, ki bodo začrtale sistematično strategijo privabljanja prebivalcev_k k skupnemu ustvarjanju boljše prihodnosti.