Zbor SČS Pekre, 3. 12. 2014


V Pekrah se že vidijo prvi rezultati samoorganizacije

Na drugem zboru samoorganiziraneč krajevne skupnosti Pekre je bilo sprejetih kar nekaj sklepov, ki že vodijo v konkretne aktivnosti. V teku so aktivnosti povezane s postavitvijo info tabel. Za njihovo izdelavo se je samoiniciativno ponudil krajan, za potreben material se bo naslovila prošnja na Svet KS Pekre. Po zgledu zbora na Studencih bodo tudi v Pekrah skušali prispevati k zbiranju podpisov peticije za dokončanje južne obvoznice in dokončanja ceste Proletarskih brigad.
Aktualna tema je tudi izgradnja vrtca v Pekrah. S strani MOM je bilo podano zagotovilo, da bo vrtec izgrajen v tekočem županskem mandatu. Njegova izgradnja je tudi del osnutka koalicijske pogodbe.
Pereč problem v Pekrah ostaja trgovina, ki jo pogrešajo predvsem starejši krajani. Trenutno za rešitev te težave ni videti realnih remožnosti, k reševanju problema pa bo potrebno pritegnit širšo lokalno skupnost.

Naslednji zbor, na katerega vas samoorganizirani v Pekrah prisrčno vabijo, bo 17. 12. 2014 ob 17.00 v Kulturnem domu Pekre. Takrat bodo krajani razpravljali o obnovi Doma kulture Pekre in problematiki mladih v Pekrah, na zbor pa bo povabljen tudi predstavnik Sveta KS Pekre, ki bo predstavil problematiko komunale.