Zbor SKS Pekre, 1. 6. 2016


Spet gradnja na škodo okoliških prebivalcev,
informacije pa izostajajo

Minuli zbor v Pekrah sta obiskala udeleženca, ki sta skušala predstaviti skrajno čudna dogajanja v kareju Bezjakova ulica – Ulica Jelenčevih. Okoliški prebivalci se z nejasnostmi v zvezi z tamkajšnjo gradnjo stanovanjskih enot ubadajo že leta konkretnih informacij pa ni nobenih. Zaradi nasipa navožene zemlje, za katerega se sprašujejo, čemu sploh služi, imajo najbližji sosedi poplavljene garaže in kleti, opažajo, da se je spremenil vodni režim, saj sistemov odvodnjavanja ni. Vedo povedati, da bi se moralo pred pričetkom del morala biti potrjena sprememba prostorskih ureditvenih pogojev, pa na sestanku davnega 2012, kjer bi se ta naj potrdila, to zagotovo ni bilo doseženo. Prav tako se odpirajo vprašanja o gradbenem dovoljenju za vse skupaj, saj bi ob pridobivanju le tega morala biti pridobljena tudi soglasja bližnjih. Sami soglasja niso dali oziroma po soglasju niso bili povprašani. Zbor se je strinjal, da problematika zadeva kar lepo število sokrajanov in si zasluži konkretne obravnave.

Ker je izvajalec – informacije o tem, kdo je investitor, ljudje nimajo – spet pričel z deli, inšpekcijske službe pa kljub že drugi prijavi ne kažejo konkretne volje po posredovanju, se bodo krajani, še posebej tisti, ki so v celotnem vprašljivem postopku že oškodovani, združili in na naslednjem zboru skovali akcijski načrt razrešitve problema. Ta bo 15. junija.