Zbor SKS Kamnica, 5.11.2014

O prometni problematiki v Kamnici

Na minulem zboru SKS Kamnica, tretjem po vrsti, je o svojem delu že poročala delovna skupina za promet. Na Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor je naslovila pismo, v katerem pristojne sprašuje, kdaj lahko pričakujejo razrešitev najbolj perečih problemov, ki so jih zaznali. Predlagajo sledeče: (1) postavitev večjega ogledala na križišču  Ceste v Rošpoh in Kamniške grabe, ker se prihajajoči avtomobil iz Ceste v Rošpoh vidi šele, ko je že popolnoma v križišču; (2) postavitev ogledala pri mreži pokopališča na križišču v  Kobanski ulici, kjer se je zgodilo že več prometnih nesreč; (3) postavitev količkov na pločniku pri cvetličarni in baru v Kobanski ulici, kjer so neprestano parkirani avtomobili, s čimer bi se izboljšala tudi vidljivost v križišču  iz točke 2; (4) na področju Ceste v Rošpoh in Rošpoha (do obračališča) bi bilo potrebno postaviti pokrita avtobusna postajališča; (5) na vhodu v Kamniško grabo (pri hišni številki 13) je zaradi izredno ozke ceste potrebno postaviti obvestilni prometni znak - prednost pred vozili iz nasprotne smeri. Takšen  prometni znak  je na tem mestu je že bil postavljen, vendar je ob izgradnji kanalizacije izginil.

V razpravi so udeleženci obravnavali še druge rešitve za navedena problemska področja v prometu in se dogovorili, da v dodatnem pozivu pristojnemu mestnemu uradu, ki do danes še ni odgovoril, dodajo tudi te predloge. Hkrati so se udeleženci strinjali s predlogom, da se kmalu skupaj odpravimo na obhod in si v živo ogledamo vsa navedena problemska področja, saj bo tako nadaljnja razprava lahko potekala bolj razumljivo za vse udeležene.

Naslednji zbor SKS Kamnica bo v sredo, 19. 11. 2014 ob 18.00 v Kulturnem domu na Vrbanski 97.