Zbor SČS Magdalena, 3. 5. 2016


Nadaljevati začeto

Tokrat so Magdalenčanke in Magdalenčani zbor pričeli s pogovorom o prihajajočem mestnem zboru. Strinjali so se, da je smiselno piripraviti izhodišča za debato in možne rešitve problematik, o katerih bodo razpravljali. Na zboru so govorili o primerih, kje bi jim odlok o javnem redu in miru prišel prav, kakšne imajo izkušnje z mestnim redarstvom in kako bi spodbudili ostale, da se angažirajo na samoorganiziranih zborih. Dogovorili so se, da do prvega mestnega zbora vsak še premisli o izbranih temah in se nato aktivno vključi v razpravo, ki bo 16. 5. ob 18.00 v dvorani v Melju. Na prejšnjem zboru, so izrazili željo, da se akcija ozaveščanja o pomenu zelenega fonda nadaljuje. Tokrat je prišlo je do pobude, da se MOM predlaga, da kot to počnejo v Celju in Ljubljani, občina vzdržuje zelene površine tudi na funkcionalnih zemljiščih. Tako bi se lahko izognili nestrokovni skrbi za drevesa v mestu in zaskrbljenosti, ali bo treba posekati še več njih. Izoblikovale so se tudi ideje o nadaljevanju akcije v jesenskem času in o zasaditvah morebitno doniranih dreves. Prav tako so govorili o opozorilnih tablah, o tem, da ponekod še stojijo in da so jih ponekod na žalost že umaknili. Sklenili so, da je table, ki še stojijo smiselno odstranit in shranit, da jih lahko še kdaj uporabijo. Dogovorili so se, da se dobijo v nedeljo ob 17.00 v KC Pekarna in se sprehodijo po četrti in odstranijo ter shranijo opozorilne table.  

Naslednji zbor bo v torek, 17. 5. ob 18.00 v prostorih MISC INFOPEKA, Ob železnici 16.