V PRVEM JUNIJSKEM TEDNU PET ZBOROV SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI

Tudi ta teden lahko na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) s svojimi sokrajani načnete razpravo o različnih, za vas in skupnost pomembnih temah, o njih izmenjate mnenja, podate pobudo ali skupaj poiščete rešitev. Od torka do četrtka se jih bo zvrstilo pet, vsi pa odprejo vrata ob 18. uri.
  • Zbor SČS Radvanje: torek, 5. 6., 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Zbor SČS Magdalena: torek, 5. 6., 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • Zbor SČS Pobrežje: sreda,  6. 6., 18, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 7. 6., 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

V torek bodo na zboru SČS Magdalena poskušali ugotoviti, zakaj dokumenti o prenovi Magdalenskega parka, načrtovani hkrati z izgradnjo železniškega podvoza na Ljubljanski, niso javno predstavljeni. Na tokratni zbor SČS Radvanje so povabili gospo Doris Urbančič Windisch, direktorico Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, zato bo beseda tekla o Radvanju v strategiji razvoja mariborskega turizma in v načrtih Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.
V sredo se bo verjetno na zadnjem predpočitniškem zboru zbrala SKS Pekre in pretehtala informacije s sestanka na Uradu za komunalo promet in prostor, ki je potekal v zvezi s spremembami avtobusne linije št. 18. Kot vsako drugo sredo se dobijo tudi v SČS Pobrežje. Kljub dobremu sodelovanju z organi MČ, še vedno ostaja veliko problemov brez rešitev, kot ugotavljajo največkrat prav zaradi ignorance ali premajhne zavzetosti občinskih veljakov. V četrtek pa vas na zbor vabi še SČS Center in Ivan Cankar. Ob specifičnih problemih mestnega središča, se tudi udeleženke in udeleženci zborov te SČS veliko ukvarjajo z delovanjem javnih služb ter zelo aktivno sodelujejo v SSVUJD (samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin). Zato bodo tako kot ostali zbori ta teden obravnavali informacijo s sestanka SSVUJD s predstavniki Snage, ki so odgovarjali na vprašanja v zvezi z novo sortirnico odpadkov in ravnanju s komunalnimi odpadki v Mariboru nasploh.

VABLJENI!