Magdalenski park, drugi del
Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, med 11. in 17. februarjem

Konec februarje se izteka šesto leto, odkar vas aktivne sokrajanke in sokrajani vsak teden povabijo, da se jim pridružite na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). Tokrat vas vabijo na naslednje zbore:

  • SČS Radvanje: torek, 12. 2., 18.00  >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena: torek, 12. 2., 18.00  >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • SČS Tabor: sreda, 13. 2., 18.00  >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Pobrežje: sreda,  13. 2., 18.00  >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 14. 2., 18.00  >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Studenci: četrtek, 14. 2., 18.00  >> MČ Studenci, Erjavčeva 43

Še posebej ste v torek vabljeni ob 18.00 v Infopeko, Ob železnici 16, kjer bodo na zboru SČS Magdalena nadaljevali razpravo o revitalizaciji Magdalenskega parka. Na preteklem je ob predstavitvi projekta prenove parka ostalo veliko vprašanj neodgovorjenih, zato so tokrat medse povabili še odgovornega projektanta projekta izvennivojskega križanja Ljubljanske ulice in železniške proge, zdajšnjega podžupana dr. Sama Petra Medveda, njegovega naslednika na projektu, predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine, odgovorno za parke pri Snagi in arboristko, ki je ocenila stanje parka. Približno šestdeset krajank in krajanov, ki so se zbrali pred štirinajstimi dnevi si je bilo edinih, da je park namenjen tu živečim, da zato hočejo eksaktne odgovore na vprašanja, ki se jim zastavljajo ob posegih vanj in da je njihovo mnenje o tem upoštevano. Vabijo, da se jim pridružite in tudi tako poveste, da vam za zelene površine, ki jih je na desnem bregu že tako premalo, ni vseeno.

Tudi vsi ostali zbori se začenjajo ob 18.00.

Vabljeni torej, da se zborov udeležite in s svojimi sokrajani načnete razpravo o različnih, za vas in skupnost, pomembnih temah, o njih izmenjate mnenja, podate pobudo ali skupaj poiščete rešitev.