VABILO NA ZBORE SČKS


Vztrajati, dokler problemi ne bodo ustrezno rešeni

Urnik:

  • SČS Radvanje >> torek, 24. 1., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 24. 1., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 25. 1., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor >> sreda, 25. 1., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 26. 1., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Teme za mestni zbor so predlagane in argumentirane, zdaj se morajo zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) odločiti katere so tiste, o katerih bodo razpravljali in zanje iskali rešitve predvidoma 28. februarja na skupnem srečanju. Ta teden bodo to storili na zborih SČS Radvanje, SČS Magdalena, SČS Tabor, SKS Kamnica ter v SČS Center in Ivan Cankar. Vsi se sestanejo ob 18.00 in zborujejo največ dve uri. Tudi za mestni zbor velja enaka omejitev, ker izkušnje kažejo, da zaradi padca koncentracije udeležencev, daljše razprave niso plodne. Prav zato se morajo tudi odločiti med predlaganimi temami, ker vseh ni mogoče temeljito obdelati v tako kratkem času.  Ob prometu, ki je na dnevni red že uvrščen, se morajo odločiti še za dve temi, izbirajo pa med skrbjo za zelene površine v MOM, ravnanju z odpadki, brezposelnostjo in participatornim proračunom.

Preostale vsebine, ki jih bodo zbori SČS in SKS obravnavali v tem tednu, so kot vedno v domeni udeležencev. Skupaj sestavijo dnevni red, pregledajo kaj jim je uspelo postoriti od preteklega zbora in v strukturirani razpravi o novih vsebinah iščejo in predlagajo rešitve. So pa teme, ki posamezne zbore SČS in SKS zaposlujejo že dolgo. Taka je tema je participatorni proračun v Radvanju, Magdalenski park in degradirana območja v Magdaleni, sporni nasip in kanalizacija v Pekrah, manko dreves in hrup na c. Proletarskih brigad na Taboru, v Centru in Ivanu Cankarju pa slabšanje bivanjskega okolja. Enotno  jim je to, da so udeleženci pripravljeni vztrajati, dokler problemi ne bodo ustrezno rešeni.