Zbor SČS Pobrežje, 1. 10. 2015


Parkirne hiše odirajo občanke in občane

Na tokratnem zboru SČS Pobrežje so udeleženci pohvalili prenovo dela Ceste XIV. divizije, ki je bila nujno potrebna. Prenovljen predel je tako bolj varen za vse udeležence v prometu. Postavili pa so si vprašanje, kdaj in če, se bo prenova nadaljevala. Ponovno so opozorili na zelo slabo prometno signalizacijo na Puhovi cesti v smeri nakupovalnih centrov. Udeleženec se je javil, da bo preveril ali parkirni avtomati v parkirnih hišah pri mariborski bolnišnici in pri sodišču že sprejemajo nove bankovce, o čemer je zbor razpravljal že junija in v zvezi s tem poslal pismo bralcev Večeru. V kolikor se zadeva še ni izboljšala, bodo pripravili dopis za lastnike parkirnih hiš in parkirišč ter mestni svet MOM in prosili za podporo tudi druge SČS in SKS, saj gre za problematiko na mestni ravni. Udeleženci zbora so prav tako mnenja, da so parkirnine predrage in da jih bi bilo potrebno nujno znižati, predvsem v parkirnih hišah pri bolnišnici. Gre namreč za oderuštvo, saj ljudje ne hodijo po svoji volji v bolnico, prisiljeni pa so plačati parkirnino.

Nasledji zbor SČS Pobrežje bo v sredo, 14. 10. 2015, 0b 18:00.