Zbor SKS Pekre, 25. 10. 2015


Jara infrastrukturna kača

Na zboru SKS Pekre so udeleženci razpravljali o osnovnih življenjskih pogojih in infrastrukturi, ureditev katere je zakonska obveza mestne občine, pa je ta vedno znova ne more zagotoviti. Pereča situacija z ureditvijo kanalizacije se kot jara kača neizpolnjenih obljub ali odslovitev pravic krajanov z večnim "ni denarja" vleče že leta. Temu se pridružujejo nove težave z neurejeno cesto, pločnikom in kolesarsko stezo do Radvanja, ki je postala tranzitna cesta za vožnjo proti Ljubljani in jo je nujno urediti.

Sprejemanje odgovornosti tistih na odgovornosti ni posebej močna karakterna poteza lokalne politike, medtem ko se glasovanja na mestnem svetu odvijajo po svoji logiki, ki očitno ni niti toliko v korist občanov, da bi imeli zagotovljene osnovne življenjske pogoje. Razpravljali smo o tem, kaj je demokratično delovanje lokalne politike, k naj bi služila občanom, ter o sodelovanju s Krajevno skupnostjo, ki se vzpostavlja v Pekrah. Le z vztrajnim delovanjem in sodelovanjem morda v razumnem času ne bo več poplavljalo kleti, občani pa bodo lahko imeli možnost brez avtomobila iti v trgovino, ki je v Pekrah ta trenutek sploh ni.

Naslednji zbor SKS Pekre bo v četrtek, 29.10.2015 v Domu kulture Pekre ob 18.uri.