Zbor SČS Magdalena, 15. 11. 2016


Osupli in jezni bodo gospodu Dolencu
še tretjič zastavili vprašanje

»Bolj neumnega odgovora pa še ne,« je bila po začetni tišini prva reakcija udeleženke na prebran odgovor z Urada za komunalo, promet in prostor, oddelka za zeleni program na MOM. Že pred časom so namreč odgovornim zastavili vprašanje v zvezi s posekom dreves na Trgu Miloša Zidanška in Ob železnici. Ker s prvim odgovorom, da MOM ni pristojna reagirati, ker zemljišče zdravstvene šole ni v njihovi lasti, niso bili zadovoljni, so dopolnjeno vprašanje naslovili ponovno. Dobili pa enak odgovor! Nič o tem, kdo pa je odgovoren in ali mu bodo zastavili vprašanje o nadomestitvi posekanih dreves. Ali vsaj posredovali vprašanje zbora pristojnim, kot jim nalaga Zakon o upravnem postopku. Še bolj pa jih je presenetil odgovor v zvezi s košnjo predela na ulici Ob železnici, kjer so poleti posekali samonikla drevesa. V odgovoru ponavljajo, da so drevesa motila zdravo rast mledega drevoreda, da pa zato še niso dolžni tega dela zemljišča tudi vzdrževati in kositi. Udeleženci, ki so si sporni del ogledali, vedo, da gre za del drevoreda, ki ga (z izjemo tega dela) Nigrad sicer redno vzdržuje. Iz pisarne se to pač ne vidi! Ker hočejo verodostojne odgovore, bodo vprašanja zastavili še enkrat.
Sicer pa je tekla beseda še o za prihodnnja leta načrtovani izgradnji podvoza na Ljubljanski ulici, pod železnico, ki bi naj po zagotovilih MOM reševala tudi problem podrtije na vogalu Magdalenskega parka.Ta se prodaja. Zbor SČS Magdalena je dal pobudo, da jo odkupi občina, ki pa bo najbrž odreagirala šele takrat, ko bo prepozno. Kupci si jo očitno že ogledujejo, zato udeleženci zbora zahtevajo zaščito parka. Odprt ostaja tudi na zboru večkrat izpostavljen problem zapuščenega gradbišča med Žitno, Žolgarjevo, Betnavsko in Jezdarsko. Trenutni lastnik, slaba banka, je pred kratkim odstranil vso samoniklo drevje, ki je zemljišče zaraslo, zakrilo nesnago in ustavilo dvigovanje peska.Zdaj je podoba spet tako klavrna kot na začetku, le smeti je še več. Kaj se bo z zemljiščem dogajalo naprej, se ne ve, zato bodo udeleženci poiskali veljaven prostorski načrt in na osnovi tega načrtovali nadaljnje akcije. O vseh naslovljenih problemih pa bo udeleženec seznanil tudi Odbor za komunalo pri Svetu MČ Magdalena.