SČS Studenci, 16. 3. 2017


Ravnanje z odpadki končno na mestnem zboru

Tokratni zbor SČS Studenci se je vrtel predvsem okoli teme za naslednji mestni zbor – Ravnanje z odpadki, za katero je pobuda prišla prav s Studencev. Občina želi vzpostaviti ogromno sortirnico odpadkov, v kateri bodo najprej sortirali tiste, ki zakopani ležijo v Dogošah, a kaj bodo z njo po tem, ko bodo z njimi zaključili? V Mariboru morajo gospodinjstva tako in tako že ločevati odpadke, načrtovana sortirnica pa je prevelika, da bi bila rentabilna samo za nas, kar izpostavlja tudi pristojno ministrstvo. Udeleženci_ke so govorili_e o sistemu odvoza smeti, ki ga imajo v občini Miklavž, ki deluje zelo dobro. Res je, da ga je moč izvajati samo v naseljih stanovanjskih hiš, za naselja večstanovanjskih enot bi se morale oblikovati druge rešitve.

Studenčani_ke so mnenja, da bi bilo dobro na naslednji mestni zbor povabiti tudi kakšnega predstavnika_co podjetja Snaga, da predstavi sistem, kot so si ga zamislili. Po mnenju zboristov_k obstajata dve možnosti: ali odpadke še naprej ločujemo občani_ke sami, ali pa jih nehamo ločevati in jih bodo ločevali v sortirnici. Seveda je druga opcija korak nazaj, saj imamo ločevanje zdaj že urejeno. Predstavniki_ce Snage bi lahko tudi bolje pojasnili_e, kako podjetje trži zbrane odpadke, s katerim se da dobro zaslužiti.

Udeleženci so prav tako izvedeli, da se je MČ Studenci prijavila na projekt participatornega proračuna (PP), a ni bila izbrana. To je pozitiven razplet dogodkov, saj so bili na MČ pred časom proti PP.

Eden od udeležencev je na sprehodu opazil, da so začeli v okolici Pekrske gorce ponovno odlagati smeti, bilo je polno plastenk, plenic in drugih odpadkov. O tem bi bilo treba obvestiti MČ, da bi ta pritisnila na občino, da zadevo uredijo, najverjetneje skupaj s KS Pekre.

Naslednji zbor SČS Studenci bo potekal v četrtek 30. 3. 2017 ob 18:00.