Zbor SČS Magdalena, 20. 10. 2015


O tem, ali je ob dežju potrebno znati plavati

V preteklih deževnih dnevih so se prebivalci Magdalene ponovno soočali s stoječo vodo, ki marsikje onemogoča varen prehod ceste. Pešci se morajo na svojem vsakdanjem sprehodu spretno izogibati globokim lužam, drvečim avtomobilom in pljuskom vode, ki jih ti povzročajo, ko zapeljejo v stoječo vodo na vozišču. Veliko vode s zadržuje tudi v Magdalenskem parku, kar dolgoročno škoduje rastlinam. Te za svoj obstoj namreč ne potrebujejo takšne vlažnosti tal, kot zaradi nastalega jezera po obilnem deževju v parku je. Problem smo naslovili na Uradu za komunalo, promet in prostor, pričakujemo pa hiter odziv in ureditev najbolj problematičnih predelov. Na zboru smo ugotovili tudi, da so pretekli že štirje tedni odkar smo poslali dopis za umiritev prometa na Trgu revolucije, odgovora pa nismo prejeli še nobenega. Sklenili smo, da je smiselno poizvedeti, kaj se z dopisom dogaja, če so ga obravnavali in kakšni so prihajajoči koraki Urada za komunalo, promet in prostor.