Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 12. do 16. junija

V tem tednu lahko kar na šestih lokacijah v Mestni občini Maribor (MOM) izkoristite možnost v odprtem in strpnem pogovoru s sokrajani opozoriti na probleme, ki jih zaznavate v svojem okolju. Gre za odprte prostore, kjer se srečujejo udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) in sicer:

  • SČS Radvanje >> torek, 13. 6., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 13. 6., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SČS Tabor >> sreda, 14. 6. 2017, 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SKS Kamnica >> sreda, 14. 6., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 15. 6., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 15. 6., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Na preteklem srečanju so se udeleženci zbora SČS Magdalena odločili podati prijavo Upravni inšpekciji, saj na nekatere odgovore pristojnih čakajo neopravičljivo dolgo. Tokrat gre za Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, katerega odgovor v zvezi z razpadajočo stavbo na Jezdarski čakajo že nekaj mesecev. Pripravljeno vlogo za upravni nadzor bodo potrjevali tokrat.

Za večjo aktivnost Radvanjčanov v četrti manjkajo skupnostni prostori, kjer bi se lahko družilo večje število ljudi, zato se zbor SČS Radvanje s to temo že nekaj časa zelo intenzivno ukvarja. Tudi na torkovem zboru bodo razpravljali o tem, ali se že kažejo kakšne rešitve.

Zbor SČS Tabor se ta čas največ posveča lipovemu drevoredu na Cesti zmage, ki naj bi ob obnovi infrastrukture na njej padel. Kot že ničkolikokrat, prizadeti prebivalci o načrtih niso bili niti obveščeni, kaj šele, da bi jih povabili, da sodelujejo v postopkih priprave. Zdaj zahtevajo, da jim načrte odgovorni z MOM predstavijo in s strokovnimi ocenami dokažejo, da se drevoreda ne da rešiti. Do takrat pa so enotni, da lip ne dajo.

Tako v sredo na zboru SKS Kamnica, kot v četrtek v SČS Center in Ivan Cankar ter SČS Koroška vrata bodo pregledali, kaj je pred poletnim premorom še treba nujno postoriti in s katerimi temami bodo začeli septembra. Na vseh zborih pa bo tokrat tekla beseda tudi o vsakoletnem zaključnem pikniku, kjer se zberejo udeleženci vseh zborov. Ta bo letos v soboto, 1. julija.