Zbor SKS Kamnica, 20. 9. 2017


Na avtobusih

Na tokratnem zboru SKS Kamnica je beseda najprej tekla o avtobusnih linijah. Mestni avtobus na liniji 17 trenutno vozi do Ribniškega sela, ne pa tudi do Vinarij in Kamnice. Smiselno bi bilo, da bi imel avtobus krožno vožnjo od Ribniškega sela do Vinarij in Kamnice. Vzrok, da avtobus tam ne vozi je preozka cesta, čeprav ni nič ožja kot cesta pri Ribniškem selu, avtobus pa je malce večji kombi. Udeležence prav tako moti, da šolski avtobus ne vozi do Mediča, čeprav je cesta tudi pozimi lepo urejena. Zaradi tega starši otrok ne morejo dati v šolo, to pa povzroča vedno večje izseljevanje iz Mediča.

Udeleženci so imeli tudi nekaj pripomb na splošni videz in urejenost KS Kamnica - z nekaj majhnimi popravki, ki niso zahtevni ali finančno dragi, bi lahko Kamnica postala najlepša vas Maribora. Udeleženci opađžajo, da ljudje povsod mečejo smeti, prav tako pa smeti napačno ločujejo, oz. jim za ločevanje ni mar. Prav tako je v Kamnici mnogo spomenikov, ki so umazani, zaraščeni in potrebni obnove - trenutno pa kazijo podobo kraja. 
Udeleženci so se prav tako strinjali, da svet KS Kamnica ne sliši svojih krajanov. Udeleženci si želijo bolj tesnega sodelovanja s krajevno skupnostjo, saj bi skupaj lažje pritiskali na MOM in reševali probleme.
Na koncu je potekal še pogovor o izgradnji plinovoda za južno stran Kamnice in o kanalizaciji. Stanovalci v nekdanjem elektrarniškem naselju se trenutno v večini ogrevajo z utekočinjenim naftnim plinom, ki pa je za okoli 44 % dražji od mestnega plina. Južni del Kamnice je tudi v načrtih izgradnje kamniškega plinovoda odrezan - Agencija RS za okolje je namreč že izdala okoljevarstveno dovoljenje za izgradnjo plinovoda, vendar južni del Kamnice vanj ni zajet.