Zbor SČS Nova vas, 11.12.2014


Spomladi testiramo, kakšna oblika tržnične ponudbe ustreza novovaščanom

Da tržnična dejavnost v Mariboru ni taka kot si jo želimo, je povedala Petra Hercog, zadolžena za tržnice pri JP Snaga, ki so jo v Novi vasi povabili na zadnji zbor SČS. Tržnica na Vodnikovem trgu vse od neposrečene obnove ni več živahna in polna kot nekdaj, tržnica Tabor pa s slabo ponudbo in neprimerno lokacijo tudi vse bolj sameva. Pri Snagi vidijo problem v neprilagodljivosti ponudnikov, slabem vzdrževanju podhodov, kamor je tržnica umeščena (smrad po urinu) in vandalizmu. Problem je tudi, da jim v maju drugo leto poteča pogodba z mariborsko občino, koncesija pa še ni podeljena, zato se v dejavnost tudi nič ne vlaga. Ker udeležence moti predvsem nedostopnost tržnice, je zbor sklenil, da spomladi skupaj z JP Snaga  poskusno postavijo nekaj stojnic na več lokacijah v Novi vasi ter po odzivu kupcev in prodajalcev poiščejo pravo rešitev.

V zvezi s problemom prenosa funkcionalnih zemljišč in parkirišč v delovni skupini za okolje čakajo na informacije, ki so jih preko dveh vlog podali na MOM. Prav tako še niso dobili odgovora pravne službe, kamor so že pred mesecem dni poslali vprašanja o postopku prenosa. Delovna skupina bo vprašanja zastavila ponovno in na osnovi vseh pridobljenih informacij do naslednjega zbora pripravila navodilo prebivalcem, kako naj se problema lotijo.

To je bil zadnji letošnji zbor v Novi vasi. Naslednji bo spet 8. januarja. Do takrat pa ... SREČNO!