Zbor SČS Pobrežje, 29. 3. 2017


Dovoz praznih obljub

Po slabem mesecu dni je tema neprimerne in nevarne dovozne poti do Marproma oziroma bivše Svile spet osrednja tema zbora SČS Pobrežje. Udeleženci, ki so v tej zgodbi neposredno prizadeti, so se v tem času sestali z županom, skupaj s predsednikom MČ Pobrežje in ravnateljico OŠ Tone Čufar, a je tudi ta izzvenel brez sporočila občine, da bi si kakorkoli prizadevali nastalo situacijo v doglednem času razrešiti. A prebivalci seveda kljub vsemu ne bodo odnehali, so še enkrat poudarili in načrtujejo naslednje korake. Prometna problematika na Pobrežju je pereča in še vedno v večji meri zaseda obravnavane vsebine na zboru SČS Pobrežje. Takšna je tudi odprava vinjet na stari hitri cesti Maribor, ki na kraku Tezno – Melje pelje čez Pobrežje. Cesta je bila zgrajena z namenom razbremenitve lokalnih mestnih cest, pa zaradi obvezne vinjete ta namen ni dosežen. Tudi na tem področju po mnenju udeležencev občina ni odzivna tako kot se je, na primer, zgodilo na Primorskem, ko so se lokalne skupnosti zelo aktivno lotile reševanja problematike vinjet skozi tunel Markovec in so z ukinitvijo le teh dosegle, da se bo tudi tisti lokalni promet, ki ne poteka po hitri cesti, z uporabo predora Markovec na tem področju lahko ustrezno razporedil. Mariborski župan se je, kot je poročala mestna delovna skupina za promet, pisno zavzel za ukinitev vinjetnega sistema šele po tem, ko je pristojni minister na vprašanja novinarjev povedal, da z Maribora pobud, podobnih primorskim, še ni bilo.

Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa po tokratnem zboru končno pridobiva novo delegatko s Pobrežja.

Naslednji zbor bo spet v sredo, 12. aprila, v dvorani MČ Pobrežje.