Zbor SČS Pobrežje 4.4.2014

Na Pobrežju je najbolj pereča problematika promet

Že kar na prvem zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje je bila ustanovljena delovna skupina, ki se bo ukvarjala s prometom, s katerim imajo prebivalci največ težav. Izpostavljeno je bilo tudi nekaj drugih težav, s katerimi se srečujejo prebivalci. Na območju Greenwicha ter Srbske, Črnogorske in Makedonske ulice ni nobene trgovine, kar prinaša veliko težav starejšim, ki ne zmorejo dogle poti do najbližje trgovine, ki je na drugi strani Pobrežja. Prebivalci pa si tudi želijo, da bi bila njihova četrt lepše urejena.

Naslednji zbor bo 18. aprila ob 18. uri v prostorih Mestne četrti na Kosovelovi ulici.