KLJUB PRAZNIČNEM TEDNU NOVA VAS DELA!

Zaradi praznikov bo v tem tednu zboroval le zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas. Kot vedno vsakih štirinajst dni, od septembra do junija že šesto leto, se bodo aktivni udeleženci zbrali v četrtek, ob 18.00, v dvorani MČ Nova vas na Radvanjski 65 na svojem, tokrat že 104. zboru in tudi tokrat bodo dali prednost temam, ki so ožulile in žulijo prebivalce tega dela mesta, pa tudi širše. Zatem bodo o problemih, na katerih že delajo in iščejo rešitve, poročale delovne skupine in posamezniki, ki so se jih aktivno lotili. Trenutno so to povsem uničena kolesarska steza na delu Kardeljeve in parkiranje na tej cesti, problem zastarele javne razsvetljave v MOM in park ob Pekrskem potoku. Slednji je spodbudil prostovoljke iz MISC Infopeke, v skupini Stopinje mesta, ki že nekaj let organizirajo tematske sprehode po Mariboru, da v soboto, 5. 5., organizirajo sprehod ob potoku pod naslovom Flora, favna, potok in park. Začetek sprehoda bo ob 10.30 pri urbanih vrtovih ob zahodni mariborski obvoznici (pri krožišču za Borovo vas). Sprehod ob potoku, ki bi naj bil središčnica nastajajočega parka, bo odlična priložnost za pogovor o tem, kaj je bilo, kaj je in predvsem, kakšen naj bo park ob njem, da bo v zadovoljstvo vsem generacijam. Vabljeni torej, da se pridružite, podružite s sosedi in skupaj pomagate ustvarjati boljše mesto.